Yaşayan Türkçe

Genel Gizlilik Prensipleri

www.birlisan.com internet sitesinde verilen tüm hizmetlerden Birlisan sorumludur. Birlisan, çeşitli amaçlarla kullanıcılara ait kişisel verileri toplayabilir ve kullanıcılara, kendi istekleri doğrultusunda çeşitli bilgilendirme mesajları gönderebilir. Kullanıcılar, bu gibi bilgilendirme mesajlarını alıp almama konusunda inisiyatif sahibi olup tercihlerini istedikleri zaman değiştirilebilirler.

Ayrıca, kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Birlisan tarafından kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda sağlanan kişisel bilgiler, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak ve veri tabanı oluşturmak gibi işler için de kullanılabilir.

Birlisan, sistemsel sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için kullanıcıların IP adreslerini kaydetmektedir.

Sözü edilen IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlayıp çeşitli demografik analizler yapmak amacıyla işlenebilir.

Birlisan, kullanıcılara ait kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu sır saklama yükümlülüğü olarak görüp bu konuda gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. 

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ve Uygulamaları

www.birlisan.com internet sitesinde, başka internet sitelerine link verilebilir. Birlisan, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. www.birlisan.com internet sitesinde gösterilen reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. Bu sözleşmedeki “Gizlilik Politikası” prensipleri, sadece www.birlisan.com internet sitesinin kullanımına ilişkin olup üçüncü taraf internet sitelerini ve uygulamalarını kapsamaz. 

İstisnai Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlarda Birlisan, "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bunlar:

- Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. ilgili yetkili otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

- İlgili yetkili otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma için bilgi talep edilmesi,

- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için ilgili yetkili otoriteyle bilgi paylaşımı gibi durumlardır.

E-posta Güvenliği

Birlisan’a göndereceğiniz e-postalarda, kredi kartı numarası, şifre gibi kişisel bilgilere yer vermeyiniz. Bu bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir. Birlisan, e-postalarınızdaki kişisel bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Blog

Noktalama İşaretleri

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okum...

Detaylar
İki Noktanın Kullanıldığı Yerler

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:   Yaşar Kemal’in eserlerinden örnekl...

Detaylar
Virgülün Kullanıldığı Yerler

Cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur: &...

Detaylar
Üç Noktanın Kullanıldığı Yerler

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:   Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve her...

Detaylar
Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:  ...

Detaylar