Yaşayan Türkçe

Üç Noktanın Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 02.07.2020  • Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

 

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da bu yanı... (Tarık Buğra)

Ağladığımı kimse görsün istemedim ama…

 

  • Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

 

Kılavuzu karga olanın burnu b...tan kalkmaz. (Atasözü)

B…’ye sormuşlar adresini, söylememiş.

 

  • Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur. Bu durumda üç nokta, yay ayraç içine alınabilir:

 

... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra)

 

  • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

 

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Sağlıcakla kal… Emmine de selam söyle.

 

  • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

 

Ümmühan Ana sofadan içeri girip etrafa bakındı:

— Saffet… Saffet! Neredesin be oğlum?

 

Uyarı: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir:

Bizi bırakıp da gurbet ele nasıl gider?..

Git!.. Arkana bakmadan git hem de!..

 

  • Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır:

 

— İsmin ne senin?

— Ahmet…

— Kim gönderdi seni?

— …

— Himmet Ağa mı?..

 

Uyarı: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.