Yaşayan Türkçe

Noktanın Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 01.02.2021 • Cümlenin bittiğini belirtmek için cümle sonuna konur:

 

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (Anayasa) 

 

 • Bazı kısaltmaların sonuna konur: 

 

Prof. (profesör), Dr. (doktor), Cad. (cadde), No. (numara) vb.

 

 • Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur:

 

1. (birinci), 50. (ellinci), IV. Murat, 7. Cadde vb.

 

 • Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 

 

1, 5 ve 8. maddeler, XI – XIII. yüzyıllar arasında vb.

 

 • Bir yazıdaki maddeleri gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

 

1. a.

2. b.

 

 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur: 

 

23.04.1920, 29.10.1923 vb.

 

Uyarı: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz: 

23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923 vb.

 

 • Saat ve dakika gösteren sayıların arasına konur: 

 

Toplantının 10.30’da yapılması kararlaştırıldı.

 

 • Kitap, dergi vb.nin künye bilgisinin sonuna konur:

 

Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna, YKY Yayınları, İstanbul, 2008.

 

 • Dört ve dörtten çok rakamlı sayıları yazarken bin, milyon vb.ni birbirinden ayırmak için üçlü sayı basamakları arasına konur:

 

1.243, 10.265.786 vb.

 

 • Genel ağ adreslerinde yer alan kısaltma, uzantı vb. arasına konur:

 

http://www.birlisan.com

 

 • Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 

 

6.7=42, 15.8=120 vb.