Yaşayan Türkçe

İki Noktanın Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 02.07.2020  • Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

 

Yaşar Kemal’in eserlerinden örnekler verelim: İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ağrıdağı Efsanesi, Ölmez Otu.

 

  • Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:

 

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)

 

  • Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

 

ha:ne, a:ile, sema: vb.

 

  • Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

 

Haluk:          Duydun mu beni? Bugün gidiyoruz.

Samet:         Yarını beklesek olmaz mı?

 

  • Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

 

Elçi boynunu büker ve göğsünden bir zarf çıkarır:

– Uzak diyarlardan bir mektup getirdim size.

 

  • Genel ağ adreslerinde kullanılır:

 

http://www.birlisan.com

 

  • Matematikte bölme işareti yerine kullanılır:

 

12:4=3, 50:2=25 vb.