Yaşayan Türkçe

Denden İşaretinin Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 01.02.2021  • Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı söz, söz öbeği ve sayıların tekrar yazılmaması için kullanılır:

 

 

Basit            kelime

Türemiş       "

Birleşik        "