Yaşayan Türkçe

Yay Ayracın Kullanıldığı Yerler


Oluşturulma Tarihi: 01.02.2021  • Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

 

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

 

  • Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

 

Yunus Emre’nin (1240?-1320) ...

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

 

  • Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

 

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin)

 

  • Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

 

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45).

 

  • Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

 

  • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır: 

 

Kendini kurnaz (!) sanıyor.

Çalışmadan da sınıfı geçermiş (!).

 

  • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

 

1496 (?) yılında doğan Fuzuli...

 

  • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:

 

1)       a)

2)       b)