Yaşayan Türkçe

zamanla


1.zarf Vakit ilerledikçe, gitgide.

- Bir süre yabancılık çekmen normal, zamanla alışırsın.


16