Yaşayan Türkçe

yer vermek


 • fiil Saygı göstermek, önemli saymak.


 • fiil Bir olay veya duruma yol açmak, sebep olmak.


 • fiil Önemli bir görev vermek.


 • fiil Yerini bir başkasına bırakmak.


 • fiil Bir şeyden belirli bir amaçla faydalanmak, kullanmak.

  • Ressamın yapıtlarında yer verdiği eğri büğrü geometrik şekillerin anlamı hâlâ tartışılıyor.

 • fiil Bahsetmek, değinmek.

  • Merkeze ulaştırılan jurnal kâğıtlarında, önemli havadislere yer veriliyor.

 • fiil Ağırlık vermek, eğilmek.


 • fiil Konu olarak seçmek.

  • Eserin üçüncü ve dördüncü bahislerinde yer verilen hipotezler, biyolojide devrim niteliğinde.
  • Kaymakamlık, yöredeki endemik bitki türlerine yer verilen bir katalog hazırlatmış.

20