Yaşayan Türkçe

yanardönerlik


1.isim Yanardöner olma hâli.


11