Yaşayan Türkçe

virüs

Fransızca


1.isim Canlı organizmalar sayesinde yaşayan, konak hücrelere bulaşarak çoğalan, hastalık ve rahatsızlık oluşturan mikroskobik parazit.

- Yetişkinlerde, bahis konusu virüse rastlanması düşük ihtimal.


2.isim bilişim Kullanıcının izni ve bilgisi olmadan sisteme giren, programlarda ve işletim sistemlerinde bozulmaya neden olan zararlı yazılım.


47