Yaşayan Türkçe

Vietnamca


1.özel isim Vietnam'ın resmî dili.


2.özel sıfat Sözü edilen dille yazılan veya söylenen.


21