Yaşayan Türkçe

vicdan azabı duymak


1.fiil Yapılan bir şeyden dolayı üzülmek, pişmanlık duymak.


19