Yaşayan Türkçe

tepeden inmecilik


  • isim Egemen güçlerin, toplumun çıkarına olduğunu düşündükleri birtakım görüş ve uygulamaları topluma benimsetmesine dayanan akım, jakobenizm.


104