Yaşayan Türkçe

taraça

İtalyanca


  • isim Bir yapının damında bulunan, çevresi ve üstü açık yer, teras.

    • Taraçada laflarken mangal ateşinde çayımızı demledik.

  • isim Toprak veya başka malzemeyle elde edilen, bir duvarla desteklenen yüksek düzlük.


  • isim coğrafya Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen, basamak şeklindeki yeryüzü şekli, seki.


118