Yaşayan Türkçe

sitemkâr

Farsça


  • sıfat Sitem eden, sitem içeren.


105