Yaşayan Türkçe

sığınmacı


  • isim Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, mülteci.


  • isim İltica etmeden önce yabancı bir ülkede belirli bir süre kalan kişi.


105