Yaşayan Türkçe

sevimli


1.sıfat Hoşa giden, şirin.

- Yanaklarından çenesine değin uzanan çiller, onu pek bir sevimli kılıyordu.


15