Yaşayan Türkçe

riya

Arapça


1.isim Özü sözü bir olmama, ikiyüzlülük.


13