Yaşayan Türkçe

öd (I), öd (II) (Arapça)

öd


1.isim Sindirimi kolaylaştırmak için karaciğerin onikiparmak bağırsağına salgıladığı acı sıvı, safra. (I)


2.isim bitki bilimi Dulaptal otugillerden, kabuğu hoş kokulu, bazı törenlerde tütsüsü kullanılan ağaç, öd ağacı. (II)

- Ormanın içine doğru yönelen patika, sağlı sollu öd ağaçlarıyla çevriliydi.


3.isim Sözü edilen ağaçtan elde edilen tütsülük malzeme. (II)


39