Yaşayan Türkçe

nezdinde


  • zarf Gözetiminde, huzurunda, yanında.

    • İlgili bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalarda, iş cinayetlerinin önlenmesine yönelik ilave tedbirler görüşüldü.
    • Adam yerine koymadıkları Vefik Bey, nezdinde bin kişi çalışan bir fabrikacıymış meğer.
    • Tanrı nezdinde, herkesin eşit olduğuna dair bir inancı vardı.
    • Başkalarını sömürerek elde edilen başarının, onun nezdinde hiçbir kıymeti yok!

222