Yaşayan Türkçe

nazar

Arapça


  • isim Bazı kişilerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.


  • isim Göz atma, bakış.


189