Yaşayan Türkçe

müstenit

Arapça


  • sıfat eskimiş Yaslanan, dayanan.

    • Kundakçıların ifadelerine müstenit hazırlanan iddianame, kâtip tarafından daktilo edildi.

52