Yaşayan Türkçe

müsteniden

Arapça


  • zarf eskimiş Dayanarak.

    • Eldeki kanıtlara müsteniden, failler müebbet hapse mahkûm edildi.

77