Yaşayan Türkçe

medet Allah


  • ünlem Zor durumda kalındığında Allah'tan yardım istemek için kullanılan bir söz.

    • O sırada Mehmet Efendi, “Medet Allah!” deyip kendini hamamdan dışarı attı.

82