Yaşayan Türkçe

mahvetmek

Arapça, Türkçe


1.fiil Ortadan kaldırmak, yok etmek.


2.fiil Kirletip, bozup işe yaramaz hâle getirmek.

- Yoldan geçen arabanın sıçrattığı çamur, güzelim elbisesini mahvetti.


3.fiil İyileşemez hâle getirmek.


4.fiil Boşa gitmesine neden olmak, ziyan etmek.


19