Yaşayan Türkçe

küpeşte

Rumca


1.isim denizcilik Gemi, tekne vb.nde borda kaplamalarının üst yüzeyi, korkuluk.


2.isim mimarlık Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine yapılan dolgu set, parapet.


23