Yaşayan Türkçe

kip (I), kip (II)

kip


  • isim dil bilgisi Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga. (I)


  • isim felsefe Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı. (I)


  • sıfat halk ağzında Tıpatıp gelen, örtüşen. (I)


  • sıfat halk ağzında Dayanıklı, sağlam. (I)


  • isim eskimiş Örnek, kalıp. (I)


  • isim Laos'ta kullanılan ve uluslararası döviz kodu LAK olan para birimi. (II)


172