Yaşayan Türkçe

jips

Fransızca


1.isim mineraloji Toprağın içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz hâline getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, alçı taşı.


42