Yaşayan Türkçe

istinatgâh

Arapça, Farsça


  • isim eskimiş Dayanılan, güvenilen yer, dayanak.


53