Yaşayan Türkçe

istinat etmek


  • fiil Yaslanmak, dayanmak.


46