Yaşayan Türkçe

istinat duvarı


  • isim Toprak veya yapının kaymasını önlemek için yapılan, direnç sağlayan duvar.


59