Yaşayan Türkçe

istibdat

Arapça


  • isim Kişi hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı sınırsız monarşi, despotluk.

    • İstibdat rejimleri eninde sonunda karşı devrimle neticelenmiştir.

107