Yaşayan Türkçe

ırgat pazarına döndürmek


1.fiil Bir yeri karışık ve dağınık bir hâle getirmek.


11