Yaşayan Türkçe

iadeli


  • sıfat Alıcısına imza karşılığı teslim edilen, teslim edilemediği durumlarda göndericisine iade edilen, iadeli taahhütlü.

    • Mektup iadeli taahhütlü gönderildiğine göre önemli olmalı.

  • isim edebiyat Divan edebiyatında, her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade.


26