Yaşayan Türkçe

gonca

Farsça


  • isim bitki bilimi Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek, tomurcuk.


96