Yaşayan Türkçe

gelme


1.isim Gelmek edimi.

- Bunca zahmete katlanıp buralara kadar gelmenize şaşırdım doğrusu.


2.sıfat Gelmiş olan.


3.sıfat Yetişmiş olan.


4.isim fizik Kaynağından çıkan ışının ayna yüzüne veya saydam bir yüzeye ulaşması.


153