Yaşayan Türkçe

geçmiş


1.sıfat Geçme edimini yapmış.


2.sıfat Zaman bakımından geride kalmış, esbak.


3.sıfat Bozulmaya başlamış.


4.isim Geride kalmış olan zaman, mazi.

- Geçmişten ders almayan toplumlar, yazgılarını değiştirmeye muktedir değildir.

- Modern tıp, geçmişte umutsuz addedilen vakaları tedavi edebilir hâle geldi.

- Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler. (Atasözü)

- Geçmişten günümüze şerbet tarifleri kitaplaştı.


5.isim Arkada kalan hayat.


6.isim Dünyadan göçmüş büyükler.


106