Yaşayan Türkçe

geçit


1.isim Geçmek için kullanılan yer.

- Fedailer, kaleyi cansiparane savunup düşmana geçit vermedi.


2.isim coğrafya İki dağ arasında bulunan dar yol, derbent.


48