Yaşayan Türkçe

gaflet

Arapça


  • isim Etrafında olup bitenlerin farkında olmama, aymazlık.

    • Pençesine düştüğü gafletten bir sıyrılabilse etrafında olup bitenlerin ayırdına varacaktı.

154