Yaşayan Türkçe

gafilane

Arapça, Farsça


  • zarf Etrafında olup bitenlerin farkında olmadan, aymaz bir şekilde.

    • Bu trajedi, gafilane yaşayıp umarsızlığa mahkûm edilen bir güruhun mukadderatıydı.

52