Yaşayan Türkçe

gafil avlanmak


  • fiil Beklenmedik bir anda zor duruma düşmek, hazırlıksız yakalanmak.


51