Yaşayan Türkçe

gafil avlamak


  • fiil Birini, beklenmedik bir anda zor duruma düşürmek, hazırlıksız yakalamak.


53