Yaşayan Türkçe

fotoğrafçı


1.isim Fotoğraf çeken veya tabeden kişi.

- Fotoğrafçı, muhtelif arka plan temaları kullanarak örneklendirme yaptı.


2.isim Fotoğraf çekilen veya fotoğrafçılıkla ilgili gereçlerin satıldığı dükkân, fotoğrafhane.


11