Yaşayan Türkçe

form

Fransızca


1.isim Şekil, biçim.


2.isim Bir şeyin istenilen durumu.

- Formunun zirvesindeki futbolcu, sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalacak.


3.isim Gerekli bilgiyi almak için oluşturulmuş belge.


45