Yaşayan Türkçe

fevkalade

Arapça


1.sıfat Beklenmedik, olağanüstü.


2.sıfat Çok fazla, aşırı.


3.zarf Aşırı bir şekilde, fazlasıyla.

- İçine düştüğü durumdan, fevkalade muazzep olduğunu itiraf etti.


4.ünlem Çok büyük beğeni ifade eden bir söz.


21