Yaşayan Türkçe

fazla mesai


1.isim İş saatleri dışındaki ilave çalışma.

- Paketleme bölümünde çalışan personel, fazla mesaiden dert yanıyor.


21