Yaşayan Türkçe

elzem

Arapça


  • sıfat eskimiş Mutlaka olması gereken, vazgeçilmez.

    • Rekabetçi bir piyasada ham maddenin ilk elden tedariği elzem, başka türlü zarar kaçınılmaz.

1005