Yaşayan Türkçe

cümbüş

Farsça


  • isim Eğlence.


  • isim Canlılık, coşku.

    • Yıllar yılı bizi renk cümbüşüyle karşılayan bahçeyi çiçeksiz görünce içim burkuldu.

  • isim müzik Tambura benzer bir tür çalgı.


100