Yaşayan Türkçe

çıkma durumu


  • isim dil bilgisi Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif (evden, işten gibi).


107