Yaşayan Türkçe

cefa

Arapça


1.isim Yasaya veya vicdana aykırı olarak birine veya bir topluluğa yaşatılan kötü durum, zulüm.


2.isim Üzüntü, keder.

- Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. (Atasözü)


109