Yaşayan Türkçe

beynelmilel

Arapça


1.sıfat eskimiş Milletler arasındaki ilişkilerle ilgili olan, milletler arasında yapılan, uluslararası.


23