Yaşayan Türkçe

belgi


  • isim Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet.


  • isim Duygu, düşünce ve inançtaki ayırıcı özellik, şiar.


107